नोकर्‍या पहा


Check out लेटेस्ट बातमी

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या ७६ जागा
जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र नगरपरिषद सेवा नगर अभियंता / पर्यवेक्षक (१७ जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व स्वच्छता पर्यवेक्षक अभियांत्रिकी सेवा (४ जागा), लेखापरिक्षण व लेखा सेवा सहायक लेखा पर्यवेक्षक/सहायक लेखापाल (२ जागा), अग्निशमन स्थानक पर्यवेक्षक सेवा (६ जागा), कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा (३ जागा), लघुटंकलेखक (२ जागा), लिपीक टंकलेखक (४ जागा), स्वच्छता निरिक्षक (९ जागा), वाहनचालक कम ऑपरेटर (७ जागा), सहायक उद्यान पर्यवेक्षक (३ जागा), आरोग्य सहायक /नर्स (२ जागा), गाळणी चालक/प्रयोगशाळा सहायक (३ जागा), पंप ऑपरेटर (१ जागा), तारतंत्री (२ जागा), फायरमन (११ जागा) अशा एकूण ७६ जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ११ जानेवारी २०१७ आहे. अधिक माहिती www.jalna.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एमएससी बँकेत अधिकारी पदाच्या ३५ जागा
दी महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑपरेटीव्ही बँक लिमिटेड मध्ये व्यवस्थापक (५ जागा), सह व्यवस्थापक ( ५ जागा), सहाय्यक व्यवस्थापक (७ जागा), अधिकारी वर्ग-II ( ५ जागा), कनिष्ठ अधिकारी ( १३ जागा) अशा एकूण जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ११ जानेवारी २०१७ आहे. अधिक माहिती www.mscbank.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एसटी मध्ये महाव्यवस्थापक पदाच्या २ जागा
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये (एसटी) महाव्यवस्थापक (माहिती व तंत्रज्ञान) (१ जागा), महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) (१ जागा) अशी एकूण २ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०१७ आहे. अधिक माहिती www.msrtc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात फार्मासिस्ट आणि आरोग्य व हिवताप निरीक्षक पदांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती
पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल येथील वैद्यकीय विभागामधील फार्मासिस्ट (पाच पदे) (वयोमर्यादा 20-34 वर्षे) आणि आरोग्य व हिवताप निरीक्षक (सात पदे) (वयोमर्यादा 18-32 वर्षे) या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यासाठी ०४ जानेवारी २०१७ रोजी वॉक-इन-इंटरव्ह्यू होणार आहेत. याबाबतची सविस्तर जाहिरात दि. १३ डिसेंबर २०१६ च्या दै.लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स असोसिएशनमध्ये विविध पदाच्या ६१ जागा
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स असोसिएशनमध्ये विविध पदाच्या ६१ जागांकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १२ जानेवारी २०१७ आहे. अधिक माहिती http://mazdock.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठात विविध पदांच्या २८ जागा
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (४ जागा), वरिष्ठ लिपीक (७ जागा), लघुटंकलेखक (८ जागा), प्रयोगशाळा सहायक (५ जागा), निर्गम सहायक (ग्रंथालय) (१ जागा), ग्रंथालय सहायक (१ जागा), कनिष्ठ तालिकाकार (१ जागा), सुरक्षा पर्यवेक्षक (१ जागा) अशा एकूण २८ जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १६ जानेवारी २०१६ आहे. अधिक माहिती www.pdkv.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभागात विविध पदांच्या 50 जागा
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या मुंबई, सर्व प्रादेशिक व जिल्हा कार्यालयातील सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (38 जागा), यांत्रिकी निदेशक (02 जागा), सांख्यिकी सहायक (03 जागा), कनिष्ठ लिपिक/ वसुली सहायक/रोखपाल/मत्स्यक्षेत्र प्रगणक/लिपिक-नि-टंकलेखक (07 जागा) अशा एकूण 50 जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 जानेवारी 2016 आहे. अधिक माहिती https://fisheries.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.