नोकर्‍या पहा


Check out लेटेस्ट बातमी

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे येथे विधी सल्लागाराच्या 3 जागा
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे येथे मानधन तत्वावर विधी सल्लागार (3 जागा) पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्त करावयाचे आहेत. पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015 आहे.

सोलापूर महानगरपालिकेत अवेक्षक (स्थापत्य) पदाच्या 30 जागांसाठी
थेट मुलाखत सोलापूर महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने अवेक्षक (स्थापत्य) (30 जागा) या पदासाठी 5 मे 2015 रोजी थेट मुलखतीचे आयोजन करण्यात आहे. यासंबंधीची जाहिरात 24 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकमत या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.solapurcorporation.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 293 जागा
एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड मध्ये सहाय्यक (200 जागा), सहाय्यक व्यवस्थापक (93 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 23 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.lichousing.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र, मुंबई येथे विविध पदाच्या 4 जागा
टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र, मुंबई येथे सुरक्षा रक्षक (3 जागा), ट्रेडसमन ट्रेनी (टर्नर) (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 मे 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 23 एप्रिल 2015 रोजीच्या महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.tifr.res.in/positions या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हा परिषद, जालना येथे विविध पदाच्या 73 जागा
जिल्हा परिषद,जालना येथे कृषि अधिकारी (1 जागा), पर्यवेक्षिका (6 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (4 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा (1 जागा), आरोग्य सेवक (पुरुष) हंगामी (26 जागा), आरोग्य सेवक (महिला) (12 जागा), ग्रामसेवक (कंत्राटी) (13 जागा), आरोग्य पर्यवेक्षक (1 जागा), विस्तार अधिकारी (पं) (1 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) (2 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक (5 जागा), विस्तार अधिकारी (सां) (5 जागा) या पदाकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख विविध पदानुसार 27, 30 एप्रिल व 5 आणि 10 मे 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.jalna.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे कर सहायक पदांच्या 598 जा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे गट - क संवर्गातील कर सहायक (598 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 मे 2015 आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हा परिषद, जालना येथे विविध पदाच्या 73 जागा
जिल्हा परिषद,जालना येथे कृषि अधिकारी (1 जागा), पर्यवेक्षिका (6 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (4 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा (1 जागा), आरोग्य सेवक (पुरुष) हंगामी (26 जागा), आरोग्य सेवक (महिला) (12 जागा), ग्रामसेवक (कंत्राटी) (13 जागा), आरोग्य पर्यवेक्षक (1 जागा), विस्तार अधिकारी (पं) (1 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) (2 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक (5 जागा), विस्तार अधिकारी (सां) (5 जागा) या पदाकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख विविध पदानुसार 27, 30 एप्रिल व 5 आणि 10 मे 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.jalna.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हा परिषद, जळगाव येथे विविध पदाच्या 126 जागा
जिल्हा परिषद, जळगाव येथे सरळ सेवा भरती अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (37 जागा), कनिष्ठ अभियंता (9 जागा), आरोग्य सेवक (महिला) (48 जागा), आरोग्य पर्यवेक्षक (1 जागा), पर्यवेक्षिका (अंगणवाडी) (5 जागा), ग्रामसेवक (कंत्राटी) (26 जागा) या पदाकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख विविध पदानुसार 29, 30 एप्रिल व 5 आणि 6 मे 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.zpjalgaonexam.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे कर सहायक पदांच्या 598 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे गट - क संवर्गातील कर सहायक (598 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 मे 2015 आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली (पूर्व) मुंबई येथे 1 जागा
मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली (पूर्व) मुंबई येथे कंत्राटी पद्धतीने निसर्ग शिक्षण व विस्तार अधिकारी (1 जागा) या पदासाठी 8 मे 2015 रोजी मुलाखत आयोजित केली आहे. या पदाकरिता पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येते आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 मे 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 22 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahaforest.gov.in व www.sgnp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आरोग्य विभाग, पालघर येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या 3 जागा
आरोग्य विभाग, पालघर येथे आदिवासी भागामध्ये भरारी पथकांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी (3 जागा) या पदासाठी 28 एप्रिल 2015 रोजी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासंबंधीची जाहिरात 22 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकमत या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

जिल्हा परिषद, धुळे येथे अभियंता पदाच्या 13 जागा
जिल्हा परिषद, धुळे येथे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध.) (10 जागा), कनिष्ठ अभियंता (लघुसिंचन) (3 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 18 एप्रिल 2015 रोजीच्या सकाळ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

जिल्हा परिषद, धुळे येथे अभियंता पदाच्या 13 जागा
जिल्हा परिषद, धुळे येथे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध.) (10 जागा), कनिष्ठ अभियंता (लघुसिंचन) (3 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 18 एप्रिल 2015 रोजीच्या सकाळ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

प.कुटीर रुग्णालय जव्हार, जिल्हा पालघर येथे 7 विविध पदासाठी थेट मुलाखत
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य आभियानांतर्गत प.कुटीर रुग्णालय जव्हार, जिल्हा पालघर येथे कंत्राटी पद्धती वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ज्ञ) (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (2 जागा), अधिपरिपारिका (2 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (1 जागा), प्रयोगशाळ तंत्रज्ञ (1 जागा) या पदासाठी थेट मुलाखतीचे अयोजन 5 मे 2015 रोजी करण्यात आले आहे. यासंबंधीची जाहिरात 18 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकमत या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

प.कुटीर रुग्णालय जव्हार, जिल्हा पालघर येथे 7 विविध पदासाठी थेट मुलाखत
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य आभियानांतर्गत प.कुटीर रुग्णालय जव्हार, जिल्हा पालघर येथे कंत्राटी पद्धती वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ज्ञ) (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (2 जागा), अधिपरिपारिका (2 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (1 जागा), प्रयोगशाळ तंत्रज्ञ (1 जागा) या पदासाठी थेट मुलाखतीचे अयोजन 5 मे 2015 रोजी करण्यात आले आहे. यासंबंधीची जाहिरात 18 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकमत या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

नाशिक महानगरपालिकेत विविध पदाच्या 201 जागांसाठी थेट मुलाखत
नाशिक महानगरपालिकेत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM), एकात्मिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण समिती, नाशिक यांच्या अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी (12 जागा), अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी (10 जागा), स्टाफ नर्स (60 जागा) फार्मासिस्‍ट (18 जागा), ए.एन.एम (86 जागा), लॅब टेक्निशियन (15 जागा) या पदांसाठी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मुलाखती दिनांक 9, 15, 23 व 24 एप्रिल आणि 2 व 9 मे 2015 रोजी घेण्यात येणार आहेत. अधिक माहिती www.nashikcorporation.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक अभियंता पदाच्या 74 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अभियांत्रिकी विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक अभियंता (स्थापत्य) (50जागा), सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) (24 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 एप्रिल 2015 आहे. अधिक माहिती http://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सीमा सुरक्षा दला मध्ये कॉन्स्टेबल (जीडी) पदाच्या 346 जागा
सीमा सुरक्षा दला मध्ये स्पोर्टस् कोटाच्या अनुसार महिला व पुरुष खेळाडूंची कॉन्स्टेबल (जीडी) (346 जागा) पदांसाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात 4 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.bsf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 128 जागा
न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 128 जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 2 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.npcilcareers.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ओएनजीसी, मुंबई येथे पदाच्या 205 जागा
ओएनजीसी, मुंबई येथे विविध विद्याशाखेच्या अ-I (72 जागा), अ-II (133 जागा) स्तरावरील नियमित पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 2 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ongcindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लोकसभा सचिवालय येथे सिक्युरिटी असिस्टंट ग्रेड-2 (सुरक्षा साहाय्यक) पदाच्या 12 जागा
लोकसभा सचिवालय येथे सिक्युरिटी असिस्टंट ग्रेड-2 (सुरक्षा साहाय्यक) (12 जागा) या पदासाठी माजी सेनादल कर्मचाऱ्यांमधून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 7 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.loksabha.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय स्टेट बँक मध्ये विविध पदाच्या 96 जागा
भारतीय स्टेट बँक मध्ये विविध पदाच्या 96 जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 एप्रिल 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 9 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.sbi.co.in किंवा www.statebankofindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील विविध विषयांच्या प्राध्यापक पदाच्या 117 जागा
वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभाग अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील विविध विषयांचे प्राध्यापक (35 जागा), सहयोगी प्राध्यापक (82 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र उमेदवारांनी दि 8 मे ते 28 मे 2015 या कालावधीत अर्ज करावे. यासंबंधीची जाहिरात 9 एप्रिल 2015 रोजीच्या लोकमत या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahaonline.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

उस्मानाबाद येथे 8 ते 18 एप्रिल पर्यंत पाच जिल्ह्यांसाठी सैन्यभरती मेळावा
उस्मानाबाद येथे सैन्यभरती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. उस्मानाबाद, लातूर, बीड, अहमदनगर, पुणे या पाच जिल्ह्यांसाठी हा मेळावा पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर घेण्यात येत आहे. दि. 8 एप्रिल रोजी पुणे, 9 एप्रिल रोजी लातूर, दि. 10 व 11 एप्रिल रोजी उस्मानाबाद, दि. 12, 13 व 14 एप्रिल रोजी अहमदनगर, दि 15, 16 व 17 एप्रिल रोजी बीड, दि. 18 एप्रिल रोजी माजी सैनिकांचे पाल्य, युद्ध विधवांचे पाल्य आदींच्या साठी सैन्य भरती प्रक्रिया होईल. या मेळाव्यात जवान (जनरल ड्युटी), जवान (तांत्रिक), जवान (क्लर्क/एसकेटी), जवान (नर्सिंग असिस्टंट) आणि जवान (ट्रेडसमन) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. पात्र उमेदवारांनी या सैन्यभरती मेळाव्यास उपस्थित रहावे.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामध्ये कॉन्सटेबल (लिपिकर्गीय) पदाच्या 700 जागा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामध्ये (सीआयएसएफ) कॉन्सटेबल (लिपिकर्गीय) (700 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 मार्च 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 14 - 20 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात तसेच 22 फेब्रुवारी 2015 च्या लोकसत्ता या वृत्तपत्रात आली आहे. अधिक माहिती http://www.cisf.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी पदाच्या 110 जागा
न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मधील विविध विभागात कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी (110 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध विभाग पुढीलप्रमाणे, मेकॅनिकल (55 जागा), इलेक्ट्रिकल (15 जागा), इलेक्ट्रॉनिक्स (08 जागा), केमिकल (15 जागा), इंस्ट्रूमेंटेशन (07 जागा), इंटस्ट्रीयल ॲण्ड फायर सेफ्टी (10 जागा). अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 मार्च 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात 26 फेब्रुवारी 2015 च्या महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.npcilonline.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांच्या 227 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथमवर्ग) (पूर्व) परीक्षा-2015 अंतर्गत दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथमवर्ग) (227 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 मार्च 2015 आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महापत्तन प्रशुल्‍क प्राधिकरण, मुंबई येथे विविध पदाच्या 5 जागा
महापत्तन प्रशुल्‍क प्राधिकरण, मुंबई येथे उपसंचालक (2 जागा), सहाय्यक संचालक (1 जागा), प्रोग्रामर (1 जागा), अनुभाग अधिकारी (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झालेपासून 20 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात 26 फेब्रुवारी 2015 च्या महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रात आली आहे. अधिक माहिती www.tariffauthority.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई येथे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी 1 जागा
भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई येथे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (1 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.iitb.ac.in/en/careers-and-jobs-iit-bombay या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे विविध पदाच्या 27 जागा
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे वरिष्ठ लिपिक (7 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) (8 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), यंत्र परिचर (1 जागा), शिपाई/ग्रंथालय शिपाई (2 जागा), हमाल (6 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.jdroamt.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई येथे विधी अधिकारी पदाच्या 51 जागा
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी गट - अ (03 जागा), विधी अधिकारी (48 जागा) करार पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 10 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.mumbaipolice.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिडेट, नागपूर येथे 465 जागा
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिडेट, (भारत सरकारचा एक उपक्रम) नागपूर येथे माईनिंग /शॉर्ट फायरर, टी ॲण्ड एस (438 जागा), सर्व्हेअर (माईनिंग) टी ॲण्ड एस (27 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 05 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.westerncoal.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणात विविध पदाच्या 450 जागा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणात कार्यकारी अधिकारी (450 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.aai.aero या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सिंडीकेट बँकेत विविध पदाच्या 43 जागा
सिंडीकेट बँकेच्या आस्थापनेवर विशेष अधिकारी (43 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.syndicatebank.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय विमा कंपनीत सहाय्यक पदाच्या 1000 जागा
राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या आस्थापनेवर सहाय्यक (1000 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 3-9 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.nationalinsuranceindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय जीवन विमा निगम मध्ये सहाय्यक प्रशायकीय अधिकारी पदाच्या 200 जागा
भारतीय जीवन विमा निगम मध्ये सहाय्यक प्रशायकीय अधिकारी (200 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http:// http://www.licindia.in/careers.htm या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय रिर्जव बँकेत सहाय्यक अभियंता पदाच्या 38 जागा
भारतीय रिर्जव बँकेच्या आस्थापनेवर सहाय्यक अभियंता (38 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.rbi.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे मल्टी टास्क एक्झिक्युटिव्ह पदाच्या 3 जागा
नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे वार्षिक करार पद्धतीने मल्टी टास्क एक्झिक्युटिव्ह (3 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 04 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.maharashtrasadan.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

म.आ.पोदार रुग्णालय वरळी, मुंबई येथे विविध पदाच्या 22 जागा
म.आ.पोदार रुग्णालय वरळी, मुंबई येथे कक्षसेवक (16 जागा),सेवक (3 जागा), शिपाई (1 जागा), सफाईगार (2 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 25 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.ayurvedinstitute.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) मध्ये अधिकारी श्रेणी-1/2 पदाच्या 128 जागा
राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) मध्ये अधिकारी श्रेणी-1/2 (128 जागा ) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती https://www.nabard.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मार्फत 97 जागा
केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने उपसंचालक (8 जागा), सहयोगी प्राध्यापक (अरेबिक) (1 जागा), सहयोगी प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र) (2 जागा), वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी श्रेणी-1 (5 जागा), वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी श्रेणी-2 (23 जागा), उपसंचालक श्रेणी-2 (अर्थ) (29 जागा), स्टेशन ऑफीसर (29 जागा), या पदांकरिता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) अंतर्गत शिपाई/फायर पदाच्या 800 जागा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) अंतर्गत शिपाई/फायर (800 जागा) पदाच्या विविध राज्यांकरिता त्यात्या विभागात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. राज्यनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे आंध्र प्रदेश (69 जागा), अरूणाचल प्रदेश (3 जागा), आसाम (46 जागा), बिहार (86 जागा), छत्तीसगढ (31 जागा), दिल्ली (4 जागा), गुजरात (25 जागा), हरयाणा (9 जागा), हिमाचल प्रदेश (2 जागा), जम्मू-काश्मीर (27 जागा), झारखंड (42 जागा), कर्नाटक (22 जागा), केरळ (12 जागा), मध्य प्रदेश (39 जागा), महाराष्ट्र (55 जागा), मणीपूर (5 जागा), मेघालय (7 जागा), मेझोरमा (2 जागा), नागालँड (6 जागा), पंजाब (10 जागा), राजस्थान (28 जागा), तामिळनाडू (25 जागा), तेलंगण (49 जागा), त्रिपुरा (8 जागा), उत्तर प्रदेश (76 जागा), उत्तराखंड (3 जागा), पश्चिम बंगाल (61 जागा).यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014 - 2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जानेवारी 2015 आहे.अधिक माहिती http://www.cisf.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय विमा कंपनीत प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या 362 जागा
राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध प्रशासकीय अधिकारी (362 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.nationalinsuranceindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात मुंबई विभागात समुपदेशकाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात मुंबई विभागात समुपदेशक (2 जागा) हे पद मानद तत्वावर भरण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात सामना 30 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2015 आहे.

ईस्ट कोस्ट रेल्वेत विविध खेळाडूंसाठी 46 जागा
ईस्ट कोस्ट रेल्वे, ओडिशा मध्ये विविध खेळाडूंकरिता (46 जागा) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेत विविध खेळाडूंसाठी 51 जागा
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मध्ये विविध खेळाडूंकरिता( 51 जागा) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांच्या 216 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-2015 अंतर्गत उप जिल्हाधिकारी (9 जागा),पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (13 जागा), सहायक विक्रीकर आयुक्त (3 जागा), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी (21 जागा), सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (15 जागा), अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (1 जागा), तहसीलदार (10 जागा), सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (13 जागा), कक्ष अधिकारी (38 जागा), सहायक गट विकास अधिकारी (9 जागा), गट विकास मुख्याधिकारी (35 जागा), उप अधीक्षक भूमी अभिलेख (8 जागा),उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (3 जागा), सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (1 जागा), नायब तहसीलदार (37 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे येथे 105 जागा
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे यांचे कार्यालयाच्या अधिनस्त विविध शैक्षणिक संस्था/ कार्यालयामध्ये पूर्णवेळ शिक्षक (1 जागा), वरिष्ठ लिपीक (1 जागा), लिपिक नि टंकलेखक (17 जागा), बंधकार (2 जागा), सुतार (4 जागा), लोहार (5 जागा), साचेकार (2 जागा), कातारी (2 जागा), विद्युतमिस्त्री (2 जागा), नळ कारागीर (1 जागा), तारतंत्री/प्रयोगशाळा सहायक (1 जागा), उपकरण यांत्रिक (2 जागा), अभिरक्षक/उपकरण (2 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहायक (26 जागा), अतांत्रिक प्रयोगशाळा सहायक (4 जागा), तंत्र सहायक (धातूशास्त्र) (1 जागा), भांडारपाल (5 जागा), प्रयोगशाळा परिचर( 1 जागा), शिपाई (2 जागा), हमाल (3 जागा), यंत्र परिचर (8 जागा), गट परिचर (1 जागा), ग्रंथपाल परिचर (3 जागा), प्रयोगशाळा परिचर (9 जागा) यापदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/jdte2015 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मध्ये वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी (औषध विशेषज्ञ) पदाची जागा
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मध्ये वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी (औषध विशेषज्ञ) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 1 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.jnport.gov.in/Careers.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हा परिषद रायगड येथे गटप्रर्वतक पदाच्या 13 जागा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी रायगड यांच्याकडून कंत्राटी पद्धतीने गटप्रर्वतक (13 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 जानेवारी 2015 यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

माझगाव डॉकमध्ये विविध पदांच्या 162 जागा
माझगाव डॉक मुंबई मध्ये ज्युनि.ड्रापट्समन (1 जागा), ज्युनि. प्लानर एस्टिमेटर (मेकॅनिकल) (9 जागा), ज्युनि. प्लानर इन्स्पेक्‍टर (मेकॅनिकल) (3 जागा), स्टोअरकीपर (1 जागा), फिटर (17 जागा), स्ट्रक्चरल फॅब्रिकेटर (24 जागा), पाइप फिटर (27 जागा), रीगर (28 जागा), कॉम्प्रेसर अटेण्डन्ट (3 जागा), ब्रास फिनीशर्स (1 जागा), मशिनिस्ट (2 जागा), इलेक्ट्रिशिअन (12 जागा), इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर (2 जागा), इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक (1 जागा), पेन्‍टर (2 जागा), कार्पेन्‍टर (6 जागा), कॉम्पोझिट वेल्टर (3 जागा),सिक्युरीटी (1 जागा), फायर फायटर (2 जागा), युटीलिटी हँड (9 जागा), चिपर ग्राईंडर (8 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 3 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत द चिल्ड्रेन्‍स एड् सोसायटी, मुंबई येथे विविध पदाच्या 79 जागा
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत द चिल्ड्रेन्‍स एड् सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अधिकारी (1 जागा), अधीक्षक (निवासी) (3 जागा), अधीक्षक लेखा व परीक्षा (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (2 जागा), बालमानस शास्त्र (1 जागा), परिविक्षा अधिकारी (5 जागा), परिचारिका ( 5 जागा), अक्युपेशनल थेरपिस्ट (2 जागा), मिळकत व्यवस्थापक (1 जागा), देणगी व्यवस्थापक (1 जागा), चित्रकला शिक्षक (1 जागा), लघुलेखनीक सचिव (1 जागा), समुपदेक्षक (1 जागा), कार्यशाळा पर्यवेक्षक (1 जागा), मिश्रक (1 जागा), मिळकत व्यवस्थापक (1 जागा), खरेदी सहाय्यक (1 जागा), शिक्षक (4 जागा), हस्तकला शिक्षक (शिवणकाम) (3 जागा), निदेक्षक (शिवणकाम) (4 जागा), लिपीक टंकलेखक (10 जागा), वाहन चालक (1 जागा), स्वंयपाकी (1 जागा), रक्षक (26 जागा), कार्यालयीन शिपाई (1 जागा), सफाईगार (1 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 04 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/cas2014 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेमार्फत विविध पदाच्या 9 जागा
सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण क्रार्यक्रमांतर्गत मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेमार्फत एक वर्षाच्या कंत्राटी पद्धतीने वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी (4 जागा),सांख्यिक सहाय्यक (1 जागा ), भांडार सहाय्यक (1 जागा ), वाहन चालक (1 जागा), संगणक चालक (1 जागा), पूर्णवेळ लेखापाल प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा) अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 7 दिवसाच्या आत पाठवावेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 04 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत अपंग आरक्षणांतर्गत परिचारिका पदाच्या 147 जागासाठी थेट मुलाखत
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत प्रमुख रुग्णालये, विशेष रुग्णालये व सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत रुग्णालये व प्रसूतिगृहे यांच्या आस्थापनेवरील अपंग आरक्षणांतर्गत परिचारिका (147 जागा) या पदासाठी दिनांक 19 जानेवारी 2015 रोजी थेट मुलाखतीस उपस्थित रहावे. यासंबंधीची जाहिरात सामना लोकमत 04 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.bestundertaking.com/recruitments.asp या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथे विविध पदाच्या 180 जागा
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथे कार्यालय अधीक्षक (2 जागा), लघुटंकलेखक/कनिष्ठ लघुलेखक (2 जागा), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (3 जागा), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (1 जागा), वरिष्ठ लिपीक (5 जागा), लिपीक (10 जागा), आरेखक (स्थापत्य) (2 जागा), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (2 जागा), आरेखक (यंत्रयांत्रिकी) (1 जागा), अनुरेखक (1 जागा), वीजयंत्री (1 जागा), सुतार (1 जागा), दृकश्राव्यचालक (1 जागा), कृषि सहाय्यक (6 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (पी.एच.एम) (2 जागा), सहाय्यक ग्रंथपाल (1 जागा), ग्रंथालय सहाय्यक (1 जागा), शास्त्रीय उपकरणे तंत्रज्ञ (1 जागा), सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (1जागा), प्रशितन/शितगृह चालक (2 जागा), नळ कारागीर (1 जागा), गीयर टेक्निशियन (1 जागा), यंत्रचालक बोट (2 जागा), कुशल मासेमार (4 जागा), मासेमार (1 जागा), तांडेल (4 जागा), बोटमन/डेकहॅन्ड (5 जागा), वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक (मत्स) (1 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (मत्स) (1 जागा), खानसामा (1 जागा), माळी (1 जागा), सफाईगार (3 जागा), मजूर (90 जागा), बैलवाला (2 जागा), दुधवाला (1 जागा), नांगरवाला (1 जागा), वासरेवाला (1 जागा), शिपाई (5 जागा), प्रयोगशाळा सेवक (4 जागा), प्रयोगशाळा परिचर (2 जागा), पहारेकर (2 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 19 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.dbsskv.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे येथे कंपनी सेक्रटरी पदाची 1 जागा
बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे येथील मुख्य कार्यालयात व्यवस्थापक श्रेणी II/वरिष्ठ व्यवस्थापक श्रेणी III मध्ये कंपनी सेक्रटरी (1 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.bankofmaharashtra.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एचपीसीएल मध्ये पदवीधारक अभियंत्याची नियुक्तीकरिता गेट - 2015 परीक्षा
हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मध्ये पदवीधारक अभियंत्याची नियुक्तीकरिता गेट - 2015 परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 02 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.hindustanpetroleum.com व www.hpclcareer.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेत लेखापाल व टी.बी.एच.व्ही च्या 2 जागा
नवी मुंबई महानगरपालिकेत एकात्मिक आरोग्य कुटुंब कल्याण सोसायटी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखापाल व टी.बी.एच.व्ही ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

माझगाव डॉकमध्ये विविध पदाच्या 10 जागा
माझगाव डॉकमध्ये मुख्य व्यवस्थापक (नोसेना अधिकारी) (5 जागा), मुख्य व्यवस्थापक (सुरक्षा) (1 जागा), सहाय्यक कंपनी सचिव (1 जागा), वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), रशियन अनुवादक (2 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.mazagondock.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आरोग्य सेवा संचालनालय,औंध पुणे येथे मानसिक आरोग्य सल्लागार 6 जागा
आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई अंतर्गत औंध पुणे येथे मानसिक आरोग्य सल्लागार (6 जागा) या पदाकरिता 26 डिसेंबर 2014 रोजी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. . यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

बँक ऑफ इंडिया मर्चंट बँकर्स लिमिटेड मध्ये 2 जागा
बँक ऑफ इंडिया मर्चंट बँकर्स लिमिटेड मध्ये प्रबंध संचालक (1 जागा), प्रबंध संचालकाचे सचिव (1 जागा) अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.bankofindia.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सोलापूर महानगरपालिकेत विविध पदाच्या 28 जागा
सोलापूर महानगरपालिकेत आरोग्याधिकारी (1 जागा), उद्यान अधिकारी (उद्यान अधीक्षक) (1 जागा) , सहाय्यक अग्निशामक अधीक्षक (1 जागा), फायरमन (24 जागा) ) या पदांसाठी आनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 17 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.solapurcorporation.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कर्मचारी निवड आयोग कर्नाटक-केरळ विभागासाठी विविध पदाच्या 38 जागा
कर्मचारी निवड आयोग कर्नाटक-केरळ विभागासाठी वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (32 जागा), सहाय्यक इपीग्रापिस्ट (1 जागा), डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (2 जागा), लिपीक (3 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 13-19 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://ssckkr.kar.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदाच्या 53 जागा
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी व विशेष अधिकारी पदाच्या 53 जागासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 13-19 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय सैन्य दलामध्ये हवालदार (शैक्षणिक) 437 जागा
भारतीय सैन्य दलामध्ये हवालदार (शैक्षणिक) (437 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 13-19 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

माझगाव डॉकमध्ये विविध पदाच्या 18 जागा
माझगाव डॉकमध्ये मुख्य व्यवस्थापक/व्यवस्थापक/ उप व्यवस्थापक/सहाय्यक व्यवस्थापक व वरिष्ठ अभियंता (18 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 13-19 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.mazagondock.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सैन्य अभियंता सेवा अंतर्गत विविध पदाच्या 2658 जागा
सैन्य अभियंता सेवा अंतर्गत ड्राफ्समन (7 जागा), सुपरवाझर (64 जागा), स्टोअर किपर (11 जागा), ड्रायवर (100 जागा), शिपाई (86 जागा), चौकीदार (58 जागा), सफाईवाला (26 जागा), चौकीदार (1 जागा), मिटर रिडर (18 जागा), कॅनमन (22 जागा), मॅट(एस.एस.के) (2265 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 13-19 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा परिषद पालघर येथे 23 जागा
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा परिषद पालघर येथे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी पद्धतीने जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष व तालुकास्तरीय गट संसाधन केंद्रामध्ये समाजशास्त्र (1 जागा), स्वच्छता तज्ज्ञ (1 जागा), शलेय स्वच्छता व आरोग्य सल्लागार (1 जागा), पाणी गुणवत्ता तज्ज्ञ (1 जागा), माहिती शिक्षण व संवाद तज्ज्ञ (2 जागा), मनुष्यबळ विकास तज्ज्ञ (2 जागा), संनियत्रण व मुल्यमापन तज्ज्ञ (2 जागा), वित्त व संपादणुक सल्लागार (1 जागा), लेखाधिकारी (1 जागा), डेटा इन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), शिपाई (1 जागा), गट समन्वयक (3 जागा), समुह समन्वयक (6 जागा), या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 14 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.thane.zp.mahapanchyat.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील 84 पदासाठी थेट मुलाखत
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधीक्षक (1 जागा), निवासी वैद्यकीय अधिकारी (चिकित्सा) (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र) (1 जागा), बालरोगतज्ज्ञ (1 जागा), बधिरीकरण शास्त्र (1 जागा), क्ष-किरण शास्त्रज्ञ (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (चर्मकार) (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सक) (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (12 जागा), साहाय्यक अधिसेविका (2 जागा), बालरोग परिचारिका (1 जागा), अधिपरिचारिका (36 जागा), परिचारिका (1 जागा), क्ष-किरण तंत्रज्ञ (2 जागा), ई.सी.जी तंत्रज्ञ (1जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (3 जागा), औषध निर्माता/मिश्रक (6 जागा), प्रसविका (7 जागा) या पदांसाठी 12 ते 13 जानेवारी 2015 रोजी थेट मुलाखत आयोजित केली आहे. यासंबंधीची जाहिरात सामना, लोकसत्ता 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.mbmc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परेल, मुंबई येथे हाऊसमन/ रजिस्ट्रार्स 58 जागा
महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परेल, मुंबई येथे हाऊसमन (32 जागा), रजिस्ट्रार्स ( 26 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

भाभा अणु संशोधन केंद्र मुंबई येथे विविध पदाच्या 61 जागा
भाभा अणु संशोधन केंद्र मुंबई येथे उपहारगृह सेवक (25 जागा), स्टेनोग्राफर-III (19 जागा), स्टेनोग्राफर-II (7 जागा), सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (10 जागा ) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://barcrecruit.gov.in/barcrecruit या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर येथे प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या 3 जागा
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर येथे करार पद्धतीने प्राध्यापक द्रवगुण (1 जागा), रसशास्त्र एवंम भैषज्यकल्पना (1 जागा) व सहयोगी प्राध्यापक पंचकर्म (1 जागा) या पदांसाठी 23 डिसेंबर 2014 रोजी मुलाखत आयोजित करण्यात आली आहे. अधिक माहिती https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CareersandOpportunities/Marathi/Advertise व www.mahayush.gov.in आणि www.gacnagpur.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राजसभा दूरदर्शन मध्ये वरिष्ठ निवेदक/ निवेदक/ वरिष्ठ निर्माता/ संपादकाच्या 14 जागा
राज्यसभा सचिवालयांतर्गत राजसभा दूरदर्शन मध्ये करार पद्धतीने वरिष्ठ निवेदक (इंग्रजी) (1 जागा), निवेदक (हिंदी) (2जागा), वरिष्ठ निर्माता (इंग्रजी) (2 जागा), वरिष्ठ निर्माता (हिंदी) (2 जागा), निर्माता (इंग्रजी) (2 जागा), निर्माता (हिंदी) (2 जागा), संपादक ( नवीन मीडिया ) (2 जागा), व्यवस्थापक ( प्रसारण व तंत्रज्ञान ) (1 जागा) या पदासाठी दि. 17 ते 22 डिसेंबर 2014 दरम्यान मुलाखतीचे आयोजन करण्यारत आले आहे. अधिक माहिती http://rstv.nic.in/rstv/index.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एनपीसीआयएल, मुंबई मध्ये विविध पदाच्या 11 जागा
न्यूक्लिअर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई मध्ये नर्स (स्त्री/पुरूष) (10 जागा), एक्स रे टेक्निशयन (1 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6-12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) जागा
माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत चेन्नई येथे कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झालेपासून 60 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6-12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

पश्चिम-दक्षिण रेल्वे, मुख्यालय हुबळी येथे विविध खेळाडूंसाठी 46 जागा
पश्चिम-दक्षिण रेल्वे, मुख्यालय हुबळी येथे खेळाडूंसाठी 46 जागासांठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6-12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्रासाठी कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक (25 जागा)
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र तसेच पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण पालघर जिल्हा येथे कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक (25 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 7 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.thaneruralpolice.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामध्ये खेळाडूंच्या 176 जागा
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामध्ये (सीआयएसएफ) खेळाडूंच्या कोट्यातील अॅथलेटिक्स (20 जागा), बॉक्सिंग (2 जागा), ज्युडो (3 जागा), स्वीमिंग (18 जागा), वेट लिफ्टींग (10 जागा), वरेस्टलिंग (26 जागा), जिमन्यास्टीक (4 जागा), बास्केट बॉल (16 जागा), फूटबॉल (16 जागा), हॅण्ड बॉल (7 जागा), कबड्डी (11 जागा), व्हॉली बॉल (6 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जानेवारी 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6 - 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.cisf.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सीआरपीएफ, पश्चिम क्षेत्र नवी मुंबई, कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या 791 जागा
केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) पश्चिम क्षेत्र, नवी मुंबई अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण (158 जागा), कर्नाटक (112 जागा), तामिळनाडू (132 जागा), केरळ (60 जागा), महाराष्ट्र (217 जागा), गुजरात (112 जागा) पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6 - 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.crpf.gov.in व www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सीआरपीएफ पश्चिम बंगाल क्षेत्र अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या 875 जागा
केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) पश्चिम बंगाल क्षेत्र, सेक्टर-3 अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या बिहार (147 जागा), छत्तीसगढ (84 जागा), झारखंड (105 जागा), मध्यप्रदेश (85 जागा), ओरिसा (49 जागा), उत्तर प्रदेश (262 जागा), उतराखंड (17 जागा), पश्चिम बंगाल (143 जागा),या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6 - 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.crpf.gov.in व www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सीआरपीएफ जम्मू क्षेत्र अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या 751 जागा
केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) पश्चिम बंगाल क्षेत्र, सेक्टर-3 अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या पंजाब (160 जागा), हिमाचल प्रदेश (39 जागा), जम्मू प्रदेश (130 जागा), काश्मीर (127 जागा), दिल्ली (54 जागा), हरयाणा (79 जागा), राजस्थान (162 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6 - 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.crpf.gov.in व www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सीआरपीएफ पूर्व उत्तर क्षेत्र मेघालय अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या 518 जागा
केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) पश्चिम बंगाल क्षेत्र, सेक्टर-3 अंतर्गत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल/ट्रेडस्मन) च्या आसाम (227 जागा), मेघालय (49 जागा), अरूणाचल प्रदेश (17 जागा), मणिपूर (56 जागा), नागालँड (111 जागा), त्रिपुरा (46 जागा), मेझोरमा (12 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6 - 12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.crpf.gov.in व www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत उद्यान विभागात उद्यान विद्या सहाय्यक/कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी (73 जागा)
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत उद्यान विभागात उद्यान विद्या सहाय्यक/कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी (73 जागा) या पदासाठी प्रवर्गानुसार दि. 1 ते 16 जानेवारी 2014 दरम्यान मुलाखतीस हजर रहावे. यासंबंधीची जाहिरात सामना,सकाळ व लोकमत 6 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.bestundertaking.com/recruitments.asp या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत गट क संवर्गातील 101 जागा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत गट क संवर्गातील कृषि सहाय्यक (पदवीधर) (47 जागा), कृषि सहाय्यक (पदवीधारक) (36 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (15 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (गृहविज्ञान) (3 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://mkv2.mah.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारत संचार निगम लिमिटेड मध्ये कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाच्या 962 जागा
भारत संचार निगम लिमिटेड मध्ये कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाच्या 962 जागा भरण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती या http://externalexam.bsnl.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आयुध कारखाना खडकी, पुणे येथे गट क संवर्गातील 273 जागा
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंर्तगत आयुध कारखाना बोर्ड, दारूगोळा कारखाना खडकी, पुणे येथे गट क संवर्गातील (अर्ध कुशल ग्रेड) मधील सीपीडब्ल्यू (53 जागा), परिक्षक (38जागा), डीबीडब्ल्यू (110 जागा), बॉयलर सेवक (1 जागा), सुतार(7 जागा),इलेक्ट्रीशियन(1 जागा), फिटर (35 जागा), फिटर पाईप (8जागा), मशनिस्ट (1 जागा), गवंडी (13 जागा),पेंटर (5 जागा), टर्नर (1 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 29 नोव्हेंबर-5 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध होण्याच्या तारीखेपासून 21 दिवस आहे. अधिक माहिती http://afk.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या अंतर्गत विभागीय कार्यालयात 51 जागा
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या अंतर्गत विभागीय कार्यालय भोपाल, चेन्नई, पुणे व कोलकत्ता येथे खाजगी सचिव (11 जागा), सहाय्यक (न्यायालयीन) (5 जागा), ग्रंथपाल (5 जागा), लघुलेखक (6 जागा), शिपाई/सेवक (24 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 29 नोव्हेंबर-5 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती www.greentribunal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बँक ऑफ इंडियाच्या रायगड विभागात शिपाई पदाच्या 40 जागा
बँक ऑफ इंडियाच्या रायगड विभागात शिपाई पदाच्या 40 जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 डिसेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://www.bankofindia.co.in/english/career.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मध्ये उप अभियंता 9 जागा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मध्ये उप अभियंता (9 जागा) ) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 29 नोव्हेंबर-5 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 डिसेंबर 14 आहे. अधिक माहिती http://www.bel-india.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय खाण कामगार आरोग्य संस्था, नागपूर येथे संचालक पदाची जागा
खाण मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय खाणकामगार आरोग्य संस्था, नागपूर येथे कंत्राटी पद्धतीवर संचालक पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 29 नोव्हेंबर-5 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 डिसेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती www.nimh.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

माझगाव डॉकमध्ये विविध पदांच्या 18 जागा
माझगाव डॉकमध्ये मुख्य व्यवस्थापक (3 जागा), व्यवस्थापक (1 जागा), उप व्यवस्थापक (2 जागा), सहाय्यक व्यवस्थापक (2 जागा), वरिष्ठ अभियंता (10 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जानेवारी 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील उप प्रादेशिक अधिकारी पदाच्या 13 जागा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील उप प्रादेशिक अधिकारी (गट अ) (13 जागा) या पदासाठी
आनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती MKCL च्या http://oasis.mkcl.org/mpcb2014 व www.mpcb.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सरळसेवांतर्गत विविध पदांच्या 43 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त, उद्योग, ऊर्जा व कामगार या विभागांमध्ये विभाग प्रमुख विद्युत, अभियांत्रिकी (17 जागा), विभाग प्रमुख, ड्रेस डिझाईनिंग ॲण्ड गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग (6 जागा), विभाग प्रमुख, मुद्रणतंत्रशास्त्र (7 जागा), आधिव्याख्याता, औषधनिमार्णशास्त्र (6 जागा), विमा संचालक (1 जागा), भूवैज्ञानिक (6 जागा) ) या पदांसाठी आनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्युत पुरवठा व परिवहन विभागात उप वैद्यकीय अधिकारी 1 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकांतर्गत विद्युत पुरवठा व परिवहन (बेस्ट उपक्रम) विभागात उप वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 डिसेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.bestundertaking.com/recruitments.asp या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बँक ऑफ इंडिया मध्ये विशेषज्ञ अधिकारी पदाच्या 46 जागा
बँक ऑफ इंडिया मध्ये औद्योगिक संबंध (6 जागा), अन्वेषण (इनवेस्टिगेशन) (4 जागा), तांत्रिक मूल्यांकन (टेक्निकल अप्रायझल) (18 जागा), संख्याशास्त्र (5 जागा), माहिती तंत्रज्ञान (13 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 डिसेंबर 14 आहे. अधिक माहिती http://www.bankofindia.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मध्ये सहाय्यक प्रबंधक (विधि) पदाची जागा
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मध्ये सहाय्यक प्रबंधक (विधि) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 डिसेंबर 14 आहे. अधिक माहिती http://www.jnport.gov.in/Careers.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यासाठी 9 जागा
महिला अर्थिक विकास महामंडळामर्फे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत ठाणे जिल्हा व तालुकास्तरावर करार पद्धतीने तालुका सनियंत्रण व मूल्याकंन समन्वयक (2 जागा), कल्सटर कॉर्डीनेटर (3 जागा), सहयोगिनी (6 जागा) ) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 4 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 डिसेंबर 14 आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपीकच्या 101 जागा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत गट क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक (19 जागा), कनिष्ठ लिपीक (81 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 5 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://mkv2.mah.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत उद्यान विभागात उद्यान विद्या सहाय्यक/कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी (73 जागा)
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत उद्यान विभागात उद्यान विद्या सहाय्यक/कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी (73 जागा) या पदासाठी प्रवर्गानुसार दि. 1 ते 16 जानेवारी 2014 दरम्यान मुलाखतीस हजर रहावे. यासंबंधीची जाहिरात सामना,सकाळ व लोकमत 6 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.bestundertaking.com/recruitments.asp या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Vacancy in MDL(mazagondock) Posts :- Senior Engineer Qualification:- for Senior Engineer Post in MDL job Chief Petty Officer/ Master Chief Petty Officer and above in the relevant trade under Indian Navy/ Ex-Navy. Age Limit- Maximum 28 years. Important Dates for MDL Senior Engineer Posts Job Recruitment 2014 Notification, Application Start- 29th October 2014 Last Date to Apply- 27th November 2014

Vacancy in Konkan Railway Corporation Limited, Navi Mumbai, Maharashtra 2014 -
Konkan Railway Recruitment November 2014 Post Details – Name of the post :- 1. Lowest Categories Number Of Vacancies:-50 Qualification:- for Lowest Categories Post in Konkan Railway job Applicants should have passed Class 10th/ ITI or equivalent. Age Limit- Minimum 18 years Maximum 33 years. Salary offered- Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.1800/month. Last Date to Apply- 25th November 2014

Sitamarhi Bihar Recruitment 2014 Anganwadi Worker, Assistants (451 Vacancies)
Name of Post:-Anganwadi Worker Total Vacancies:-223 Assistants:-228 Educational Qualification: Anganwadi Worker –> Minimum VII Standard Pass. Assistants –> Matriculation Pass from State Board Level or equivalent.

रेल्वे भरती मंडळातर्फे 1363 जागांसाठी भरती
केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल्वे भरती मंडळातर्फे केंद्रीय भरती द्वारे स्टेनोग्राफर/कनिष्ठ स्टेनोग्राफर- हिंदी (376 जागा), स्टेनोग्राफर/कनिष्ठ स्टेनोग्राफर- इंग्रजी (599 जागा), मुख्य विधी सहायक/विधी सहायक (82 जागा), कर्मचारी कल्याण निरीक्षक (56 जागा), ग्रंथपाल (2 जागा), ग्रंथालय माहिती सहायक (4 जागा), केटरिंग निरीक्षक-कमर्शियल/केटरिंग सुपरिटेडंट (60 जागा), केटरिंग निरीक्षक/सहायक केटरिंग व्यवस्थापक/सहायक कॅन्टिन व्यवस्थापक (49 जागा), व्यावसायिक स्वयंपाकी / मुख्य स्वयंपाकी (17 जागा), हॉर्टिकल्चर अधीक्षक/ निरीक्षक (8 जागा), फिल्ड मॅन (1 जागा), प्रसिद्धी निरीक्षक (4 जागा), वरिष्ठ प्रसिद्धी निरीक्षक (3 जागा), फिंगर प्रिंट एक्झामिनर (6 जागा), फोटोग्राफर (1 जागा), सायंटिफिक सुपरवायझर अँड ट्रेनिंग (2 जागा), सायंटिफिक सुपरवायझर-सायको (2 जागा), सायंटिफिक असिस्टंट-ट्रेनिंग (1 जागा), आर्टिस्ट-सायको (1 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (6 जागा), प्रशिक्षित पदवी शिक्षक- इंग्रजी (2 जागा), प्रशिक्षित पदवी शिक्षक- शास्त्र (1 जागा), प्राथमिक शिक्षक (10 जागा), सहायक मिस्ट्रेस-रसायनशास्त्र (1 जागा), सहायक मास्टर-भूगोल (1 जागा), सहायक मिस्ट्रेस-इतिहास (1 जागा), शिक्षक-जीवशास्त्र (1 जागा), शिक्षक-इंग्रजी (1 जागा), शिक्षक- गणित इंग्रजी माध्यम (1 जागा), शिक्षक- शारिरीक शिक्षण प्रशिक्षक (3 जागा), शिक्षक- इंग्रजी (4 जागा), शिक्षक-शास्त्र (4 जागा), शिक्षक-गणित इंग्रजी माध्यम/ग्रेट४ (5 जागा), शिक्षक- इतिहास/इंग्रजी माध्यम (3 जागा), शिक्षक- अर्थशास्त्र/इंग्रजी माध्यम (2 जागा), शिक्षक-वाणिज्य/ इंग्रजी माध्यम (3 जागा), शिक्षक-तामिळ भाषा (2 जागा), प्राथमिक शिक्षक (29 जागा), पदव्युत्तर पदवीधर शिक्षक (1 जागा), क्राफ्ट शिक्षक (1 जागा), संगीत शिक्षक (1 जागा), पदव्युत्तर पदवीधर शिक्षक-भौतिकशास्त्र (1 जागा), पदव्युत्तर पदवीधर शिक्षक-इतिहास (1 जागा), प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक-कला (1 जागा), शारिरीक शिक्षण प्रशिक्षक (1 जागा), पदव्युत्तर पदवीधर- रसायनशास्त्र (1 जागा), शिक्षक- मल्याळम (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 नोव्हेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 11-17 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात आली आहे.

न्यू इंडिया एशोरन्स कंपनीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी 509 जागा
न्यू इंडिया एशोरन्स कंपनीमध्ये विविध विशेषज्ञ संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी (509 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 नोव्हेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 11-17 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.newindia.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लोकसभा सचिवालयात स्टेनोग्राफरच्या 41 व स्टाफ वाहन चालकाच्या 4 जागा
भारतीय संसदेच्या लोकसभा सचिवालयात स्टेनोग्राफर (41 जागा), स्टाफ वाहन चालक (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 नोव्हेबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 11-17 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.loksabha.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागात सहायक केंद्रीय गुप्तवार्ता अधिकारीच्या 750 जागा
केंद्रीय गृह विभागाच्या गुप्तवार्ता विभागात सहायक केंद्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी/एक्झिक्युटिव्ह (750 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 नोव्हेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 11-17 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात आली आहे. ऑनलाईन अधिक माहिती www.mha.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Sarkari Naukri for Rajasva Nirikshak Examination in Uttar Pradesh Public Service Commission
Rajasva Nirikshak Examination Mode of Application:- Online Mode of Selection:- Written Examination Job Location:-Allahabad, Uttar Pradesh Name of post:- Rajasva Nirikshak Examination No. of Post:- 617 Pay Scale:- Rs.5200-20200+GP Rs.2800/- Age Limit:- 21-40 year (as on 01st January 2014) Educational Qualification:- Bachelor’s Degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent there to. Preferential Qualification: – A candidate who has : (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) Obtained a “B” Certificate of the National Cadet Corps, shall be given preference in the matter of direct recruitment, other things being equal. How to apply:- Eligible and interested candidates are required to apply online through official website on or before 16-10-2014. Last Date:- 16th October 2014

Recruitment of Assistant Professors in Dr. Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute (BARTI)
Mode of Application:- Offline Assistant Professor Mode of Selection:- Written test Job Location:- Pune, Maharashtra Name of post:- Assistant Professor No. of Post:- 06 Pay Scale:- Rs.51360/- per month Educational Qualification:- Master’s degree with at least Second class in Humanities /Social Sciences/Economics from UGC recognized University/Reputed International University. Must have cleared NET/SET. How to apply:- Eligible and desirous Candidates who possess the Essential Qualifications can apply in the prescribed Application Form attached herewith and submit the scan copy through email to research.barti@gmail.com or hard copy by post / by hand on or before 15-10-2014. Last Date:- 15th October 2014

Technical Operator (Stores)
Mode of Application:- Offline Mode of Selection:- Written Test/Interview. Job Location:- Nagpur, Maharashtra Name of post:- Technical Operator (Stores) No. of Post:- 19 Age limit:- 18-27 years Pay Scale:- Rs. 5200-20200+GP Rs.1800/- Educational Qualification:- Matriculation (10th Class) or equivalent pass. Desirable:- One year experience in handling and maintenance of Store. How to apply:- Interested candidates can send Application forms complete in all respects along with all required documents send to “Regional Director, Government of India, Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Central Region, New Secretariat Building, Civil Lines, Nagpur – 440 001″ on or before 19th October 2014. Last Date:- 15th October 2014

Attendant Cum Technician-Trainee
Last Date:- 26th October 2014 Mode of Application:- Online Mode of Selection:- Written Test/Interview. Job Location:- Chandrapur, Maharashtra Name of Post:- Attendant Cum Technician- Trainee No. of Post:- 45 Welder – 07 Turner – 07 Fitter – 16 Electrician – 10 Pay Scale:- Rs.15830-3%-22150/- Age Limit:- 18-28 years (as on 01st September 2014) Educational Qualification:- 10th Class pass and ITI in relevant Trades.

भारतीय कापूस महामंडळात 112 जागा
भारतीय कापूस महामंडळात सहायक व्यवस्थापक- विपणन (20 जागा), लेखाधिकारी (12 जागा), कनिष्ठ कापूस विक्रेता (80 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 ऑक्टोबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.cotcorp.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेत (डीआरडीओ) 899 जागा
संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेत (डीआरडीओ) वरिष्ठ तांत्रिक सहायक या संवर्गातील ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग (3 जागा), रासायनिक अभियांत्रिकी (6 जागा), रसायनशास्त्र (23 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी (13 जागा), संगणक शास्त्र (79 जागा), इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स (9 जागा), इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी (26 जागा), इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन (21 जागा), इलेक्ट्रॉनिक्स /इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलीकम्युनिकेशन (74 जागा), इन्स्ट्रुमेंटेशन (4 जागा), ग्रंथालय शास्त्र (7 जागा), मॅथामेटिक्स (5 जागा), मेकॅनिकल अभियांत्रिकी (106 जागा), मेटालुर्जी (8 जागा), मायक्रोबायोलॉजी (4 जागा), नर्सिंग (4 जागा), फोटोग्राफी (2 जागा), भौतिकशास्त्र (15 जागा), रेडिओग्राफी (1 जागा), टेक्स्टाईल (3 जागा), झुलॉजी (6 जागा) या विभागात तसेच हिंदी सहायक (6 जागा), स्वीय सहायक-इंग्रजी टंकलेखन (71 जागा), प्रशासकीय सहायक –हिंदी टंकलेखन (6 जागा), भांडार सहायक-इंग्रजी टंकलेखन (51 जागा), भांडार सहायक- हिंदी टंकलेखन (1 जागा), तसेच टेक्निशियन या संवर्गातील बुकबायंडर (7 जागा), सुतार (5 जागा), सीओपीई-संगणक चालक (29 जागा), कटिंग अँड टेलरिंग (4 जागा), ड्राफ्टसमन (6 जागा), डीटीपी ऑपरेटर (4 जागा), इलेक्ट्रिशियन (36 जागा), इलेक्ट्रॉनिक्स (29 जागा), फिटर (35 जागा), मेकॅनिस्ट (38 जागा), मेकॅनिक-डिझेल (1 जागा), वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (7 जागा), रिफ्रिजरेटर अँड एअर कंडिशनिंग (5 जागा), शिट मेटल वर्कर (3 जागा), टर्नर (15 जागा), वेल्डर (11 जागा), सुरक्षा सहायक (12 जागा), लिपिक-कॅन्टिन मॅनेजर (3 जागा), वाहन चालक (76 जागा), फायर इंजिन चालक (6 जागा), असिस्टंट हवाई कम कुक (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 ऑक्टोबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 सप्टेंबर – 3 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.drdo.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इंडो तिबेटीयन सीमा पोलीस बलामध्ये हेडकॉन्स्टेबलच्या 229 जागा
इंडो तिबेटीयन सीमा पोलीस बलामध्ये हेडकॉन्स्टेबल - टेलिकम्युनिकेशन (229 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 ऑक्टोबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 सप्टेंबर – 3 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.itbpolice.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अंबरनाथ येथील भारतीय ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये 49 जागा
अंबरनाथ येथील भारतीय ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये प्राथमिक शिक्षक (4 जागा), प्रयोगशाळा सहायक (1 जागा), भांडारपाल (3 जागा), मिडवाईफ (3 जागा), कनिष्ठस्तर लिपिक (7 जागा), फायरमन (5 जागा), स्वयंपाकी (2 जागा), वैद्यकीय सहायक-पुरुष (2 जागा), वैद्यकीय सहायक-स्त्री (1 जागा), दूरध्वनी चालक (1 जागा), फोटोग्राफर (1 जागा),दारवान (3 जागा), एमटीएस (12 जागा), फार्मासिस्ट (1 जागा), वॉर्ड सहायक (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत ऑनलाईन अर्ज करावे. यासंबंधीची जाहिरात एम्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 सप्टेंबर – 3 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ofb.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अंबरनाथ येथील मशिन टुल प्रोटोटाईप फॅक्टरीमध्ये 31 जागा
अंबरनाथ येथील मशिन टुल प्रोटोटाईप फॅक्टरीमध्ये कनिष्ठस्तर लिपिक (14 जागा), नागरी वाहनचालक (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ (12 जागा), दारवान (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 सप्टेंबर – 3 ऑक्टोबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ofbindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

रेल्वे भरती मंडळामार्फत 6119 जागा
रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल्वे भरती मंडळामार्फत वरिष्ठ शाखा अभियंता (1798 जागा), मुख्य भांडार साहित्य अधीक्षक (53 जागा), कनिष्ठ अभियंता (3980 जागा), भांडार साहित्य अधीक्षक (105 जागा), केमिकल मेटरॉजिकल असिस्टंट (183 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 ऑक्टोंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 20-26 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.rrbmumbai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

विजया बँकेत सुरक्षा अधिकारीच्या १५ जागा
विजया बँकेत सुरक्षा अधिकारी (१५ जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 20-26 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.vijayabank.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय स्टेट बँकेत विशेषज्ञ केडरमध्ये 52 जागा
भारतीय स्टेट बँकेत विशेषज्ञ केडरमध्ये मुख्य व्यवस्थापक-अर्थतज्ञ (1 जागा), व्यवस्थापक-अर्थतज्ञ (1 जागा), उपव्यवस्थापक –अर्थतज्ञ (1 जागा), सहायक महाव्यवस्थापक – रिस्क अनॅलिस्ट (1 जागा), मुख्य व्यवस्थापक-रिस्क अनॅलिस्ट (1 जागा), मुख्यव्यवस्थापक – कंपनी सचिव (1 जागा), अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी (46 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 20-26 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.statebankofindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वैद्यकीय संचालनालयात 194 जागा
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वैद्यकीय संचालनालयात उपनिरीक्षक-स्टाफ नर्स (36 जागा), उपनिरीक्षक –रेडिओग्राफीक (6 जागा), सहायक उपनिरीक्षक –फिजिओथेरपिस्ट (1 जागा), सहायक उपनिरीक्षक –फार्मासिस्ट (73 जागा), सहायक उपनिरीक्षक- प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (6 जागा), सहायक उपनिरीक्षक - शल्य चिकित्सा गृह तंत्रज्ञ (1 जागा), सहायक उपनिरीक्षक - दंत तंत्रज्ञ (6 जागा), हेडकॉन्स्टेबल - कनिष्ठ क्ष किरण सहायक (4 जागा), हेडकॉन्स्टेबल – प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (7 जागा), हेडकॉन्स्टेबल - एअर कंडिशनिंग प्लॅंट टेक्निशियन (1 जागा), हेडकॉन्स्टेबल-स्टेवर्ड (7 जागा), कॉन्स्टेबल -मसालची (3 जागा), कॉन्स्टेबल – स्वयंपाकी (19 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहते. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 17 ऑक्टोबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 20-26 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

FORCE MOTORS LTD. AKURDI
Organisation Sector: Private Vacancy Order No. : 20020310 Designation : Operator Number Of Vacancy : 250 Vacancy Type : Temporary Nature Of Vacancy: Full Time Post Category : Manual Annual Salary Range: 1 Lakh - Below 2 Lakhs Age As On: 18/09/2014 Last Date Of Application: 17/10/2014 Will you consider candidates with Higher Education Level?: Y Max Qualification: HSC

EMPLOYMENT AND SELF EMPLOYMENT NAVI MUMBAI
Vacancy Order No. : 20019311 Designation : Peon Number Of Vacancy : 61 Vacancy Type : Permanent Nature Of Vacancy: Full Time Post Category : Group D Pay Band: Grade Pay: 1300 Age As On: 05/09/2014 Last Date Of Application: 25/09/2014 Will you consider candidates with Higher Education Level?: Y Max Qualification: Graduate

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE) 14
Vacancy Type : Permanent Designation : Seaman Post Category : Group C Age As On: 15/10/2014 Number Of Vacancy : 14 Nature Of Vacancy: Full Time Last Date Of Application: 15/10/2014 Max Qualification: Graduate Job Description :Essential Qualification : Three years experience in Sea going mechanised vessel with 2 years in helmsman and seamanship work. Desirable Qualification : Certificate of Competency as "Mate of Fishing Vessel" issued by Mercantile Dept Email Id: ccpmumbai@yahoo.com

ठाणे सार्वजनिक बांधकाम मंडळामध्ये 197 जागा
ठाणे सार्वजनिक बांधकाम मंडळामध्ये कनिष्ठ लिपीक (28 जागा), सहायक भांडारपाल (१ जागा), दूरध्वनी चालक (६ जागा), शिपाई (८ जागा), चौकीदार (6 जागा), कक्ष सेवक (३ जागा), खानसामा (१८ जागा), मैल मजूर (116 जागा), सफाईकामगार (11 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwdthanecircle.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठाणे वन वृत्तात विविध पदाच्या 138 जागा
वन विभागाच्या ठाणे वन वृत्तातील विविध कार्यालयात वनरक्षक (133 जागा), लेखापाल (3 जागा), वनसर्वेक्षक (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. वनरक्षक पदासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://forest.erecruitment.co.in/StaticPages/HomePage.aspx?did=8 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इंडो तिबेटियन सीमा सुरक्षा बलात कॉन्स्टेबल –पायोनियरच्या 497 जागा
इंडो तिबेटियन सीमा सुरक्षा बलात कॉन्स्टेबल –पायोनियर (497 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 1 ऑक्टोंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 10 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.itbpolice.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठाणे महानगरपालिकेतील एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटीत 5 जागा
ठाणे महानगरपालिकेतील एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटीत डॉटस् प्लस साईट वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), स्टॅटिस्टिकल असिस्टंट (1 जागा), जिल्हा पीपीएम समन्वयक (1 जागा), लेखापाल (1 जागा), काऊंसेलर डीआरटीबी सेंटर (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 18 सप्टेंबर आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 10 सप्टेंबर 2014 आहे.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेत 102 जागा
अहमदनगर जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ सहायक (15 जागा), परिचर (61 जागा), औषध निर्माता (5 जागा), कृषी अधिकारी/कृषी विस्तार अधिकारी (7 जागा), विस्तार अधिकारी पंचायत/समाज कल्याण (1 जागा), विस्तार अधिकारी-सांख्यिकी (1 जागा), विस्तार अधिकारी – सांख्यिकी (4 जागा), आरोग्य सेवक/हंगामी फवारणी (7 जागा), आरोग्य सेवक-पुरुष (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 10 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://nagarzp.gov.in किंवा http://oasis.mkcl.org/zp2014 या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेत 34 जागा
कोल्हापूर महानगरपालिकेत मागासवर्गीय अनुशेष भरती अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (1 जागा), सहायक बागा अधीक्षक (1 जागा), सहायक अधीक्षक (2 जागा), वरिष्ठ लिपीक (12 जागा), कनिष्ठ लिपीक (18 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 8 ऑक्टोंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती www.kolhapurcorporation.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मध्य रेल्वेमध्ये खेळाडू कोट्यातील 52 जागा
रेल्वे भरती विभागातर्फे मध्य रेल्वेमध्ये खेळाडू कोट्यातील 52 जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 7 ऑक्टोंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामनामध्ये दि. 4 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.rrccr.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये 317 जागा
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये कार्यकारी अभियंता (39 जागा), अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (66 जागा), उप कार्यकारी अभियंता (212 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्ताच्या दि. 4 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahagenco.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय स्टेट बँकेत परीविक्षाधीन अधिकारीच्या 2986 जागा
भारतीय स्टेट बँकेत परीविक्षाधीन अधिकारी (2986 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्ताच्या दि. 4 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.sbi.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयात 207 जागा
रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या कार्यालयात लघुटंकलेखक (12 जागा), लिपिक टंकलेखक (130 जागा), वाहनचालक (2 जागा), शिपाई (61 जागा), चौकीदार नि सफाईगार (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये ट्रेस्डमन मेटच्या 548 जागा
मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये ट्रेस्डमन मेट (548 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 30 ऑगस्ट – 5 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://godiwadabhartee.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डामध्ये 15 जागा
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डामध्ये उप संचालक-तांत्रिक (1 जागा), उपसंचालक - समन्वयक (1 जागा), डिझाईन अभियंता (1 जागा), साईट अभियंता (1 जागा), पर्यावरण अधिकारी (1 जागा), जनसंपर्क अधिकारी (1 जागा), लेखापाल (2 जागा), फिशरी अधिकारी (1 जागा), पर्यटन अधिकारी (1 जागा), पोर्ट अधिकारी (1 जागा), वन अधिकारी (1 जागा), पंचातय अधिकारी (1 जागा), सचिव/संगणक अभियंता (2 जागा) ही पदे कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 2 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahammb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमध्ये 8 जागा
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमध्ये सहायक व्यवस्थापक-भूमी (3 जागा), सहायक (1 जागा), भू मापक (4 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 5 सप्टेंबर 2014 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 2 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

अन्न व औषध प्रशासन विभागात 52 जागा
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ (2 जागा), वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (10 जागा), लघुटंलेखक (3 जागा), वरिष्ठ लिपिक (8 जागा), लिपिक टंकलेखक (23 जागा), शिपाई (4 जागा), नमुना सहायक (1 जागा), हमाल परिचर (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामनामध्ये दि. 1 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/fda या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बीड जिल्हा परिषदेत 155 जागा
बीड जिल्हा निवड समितीमार्फत बीड जिल्हा परिषदेतील विस्तार अधिकारी –कृषी (2 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (23 जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (61 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (28 जागा), विस्तार अधिकारी-प (1 जागा), वरिष्ठ सहायक-लि.व. (2 जागा), विस्तार अधिकारी-सा (1 जागा), परिचर/शिपाई (37 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 23 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/zp2014/CMS/Content_Static.aspx?did=170 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नांदेड विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयात लिपिक टंकलेखकाच्या 38 जागा
नांदेड येथील विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय लिपिक टंकलेखक (4 जागा) व नांदेड पोलीस अधीक्षक कार्यालयात लिपिक टंकलेखक (22 जागा), परभणी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात लिपिक टंकलेखक (3 जागा), हिंगोली पोलीस अधीक्षक कार्यालयात लिपिक टंकलेखक (9 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.ors/ionanded या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सोलापूर जिल्हा आरोग्य समिती अंतर्गत 15 जागांसाठी भरती
सोलापूर जिल्हा आरोग्य समिती अंतर्गत बार्शी व पंढरपूर नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात स्टाफ नर्स (6 जागा), फार्मासिस्ट (4 जागा), लॅब टेक्निशियन (4 जागा), ए.एन.एम. (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी मुलाखती दि. 4 ते 5 सप्टेंबर 2014 या कालावधीत होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कनिष्ठ लिपीक टंकलेखकाच्या 34 जागा
ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कनिष्ठ लिपीक टंकलेखक (34 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://cpthane.applygov.com/ व www.thanepolice.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र पोलीस अकादमी व गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्रात 24 जागा
नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमी व गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्रात निम्नश्रेणी लघुलेखक (2 जागा), कनिष्ठ श्रेणी लिपीक (22 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/mpanashik2014 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेत 50 जागा
नाशिक जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (1 जागा), विस्तार अधिकारी –कृषी (4 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (2 जागा), विस्तार अधिकारी – पंचायत (1 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक-इमारत व दळणवळण (33 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – लघु पाटबंधारे (5 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लेखा (1 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती www.nashik.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये 157 जागा
रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (1 जागा), कृषी अधिकारी (1 जागा), पर्यवेक्षिका –एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (3 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (4 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (45 जागा), विस्तार अधिकारी –पंचायत (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (26 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (6 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक – लिपीक (8 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (16 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), विस्तार अधिकारी-सांख्यिकी (3 जागा), परिचर (38 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.raigad.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेत 194 जागा
सांगली जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (14 जागा), विस्तार अधिकारी - कृषी (1 जागा), अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (2 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (6 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (१ जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (15 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (27 जागा), कनिष्ठ आरेखक (1 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (48 जागा), आरेखक (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक-बांधकाम (1 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - छोटे पाटबंधारे विभाग (८ जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (2 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक – लिपीक (2 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (10 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (1 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (4 जागा), परिचर (49 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://sangli.nic.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेत 144 जागा
सोलापूर जिल्हा परिषदेत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (53 जागा), विस्तार अधिकारी - कृषी (2 जागा), विस्तार अधिकारी –सांख्यिकी (2 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (51 जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (21 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (13 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (2 जागा) अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://www.zpsolapur.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागात 30 जागा
ठाणे वनवृत्ताच्या अधिनस्त ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागात लिपीक (7 जागा), वाहनचालक (5 जागा), शिपाई (7 जागा), रखवालदार (6 जागा), माळी (3 जागा), चेनमन (1 जागा), खलाशी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://dycf.erecruitment.co.in व www.mahaforest.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या उड्डायन महासंचालनालयात वैमानिकाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या विमान उड्डायन महासंचालनालयात मुख्य वैमानिक (१ जागा) व वैमानिक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यकाच्या 6542 जागा
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यक (6542 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.mahadiscom.in/Advertisement07082014.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बार्टीच्या समतादूत प्रकल्पात लिपिक टंकलेखकाच्या 23 जागा
पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) कोकण व पुणे महसूल विभागात समतादूत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात लिपिक टंकलेखक (23 जागा) हे पद तात्पुरत्या तत्वावर भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 17 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतच्या 26 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

धुळे जिल्हा परिषदेमध्ये 43 जागा
धुळे जिल्हा परिषदेमधील लघुलेखक -निम्नश्रेणी (1 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (1 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (4 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लेखा (5 जागा), परिचर (27 जागा), आरोग्य सेवक –महिला (1 जागा), आरोग्य सेवक-पुरुष (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 26 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.dhule.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बार्टीच्या समतादूत प्रकल्पात 17 जागा
पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) कोकण व पुणे महसूल विभागात समतादूत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात विभागीय प्रकल्प संचालक (2 जागा), विभागीय सहाय्यक प्रकल्प संचालक (2 जागा), प्रकल्प अधिकारी (13 जागा) ही पदे तात्पुरत्या तत्वावर भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळच्या 25 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात 204 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात संशोधन सहायक (42 जागा), सांख्यिकी सहायक (102 जागा), अन्वेषक (40 जागा), लिपिक टंकलेखक (20 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 5 सप्टेंबर 2014 आहे. http://mahades.maharashtra.gov.in व http://www.maharashtra.gov.in व http://www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 606 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर गृहपाल/अधीक्षक (44 जागा), वरिष्ठ लिपिक (70 जागा), समाज कल्याण निरीक्षक (15 जागा) तसेच लिपिक टंकलेखक पुणे आयुक्तालयात (4 जागा), मुंबई विभागात (39 जागा), नाशिक विभाग (35 जागा), पुणे विभाग (55 जागा), औरंगाबाद विभाग (37 जागा), लातूर विभाग (22 जागा), अमरावती विभाग (23 जागा), नागपूर विभाग (58 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/dsw2014/StaticPages/HomePage.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नागपूर येथील अपर कामगार आयुक्त कार्यालयात 40 जागा
नागपूर येथील अपर कामगार आयुक्त कार्यालयात लघुटंकलेखक (4 जागा), लिपिक टंकलेखक (19 जागा), शिपाई (17 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2014 आहे. अधिक माहिती http://adclngp.in/advertisement.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडमध्ये जिल्हा संघटन आयुक्ताच्या 3 जागा
महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडच्या मुंबई कार्यालयात जिल्हा संघटन आयुक्त व तत्सम पदे (3 जागा केवळ महिलांसाठी) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 24 ऑगस्ट 2014 आली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/msbsg2014 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी वैद्यकीय भांडार डेपोमध्ये 6 जागा
संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी वैद्यकीय भांडार डेपोमध्ये स्टोअर किपर (1 जागा), अकाऊटंट (1 जागा), वॉशरमन (1 जागा), लेबरर (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसाच्या आत करावे. यासंबंधीची माहिती लोकसत्ताच्या दि. 23 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक प्राध्यापकाच्या 72 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय व दंत महाविद्यालये व उपनगरीय रुग्णालयात सहायक प्राध्यापक (72 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची माहिती लोकसत्ताच्या दि. 22 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

लातूर जिल्हा परिषदेत 113 जागा
लातूर जिल्हा निवड समितीमार्फत लातूर जिल्हा परिषदेतील विस्तार अधिकारी कृषी (1 जागा), पर्यवेक्षिका (1 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (5 जागा), आरोग्य सेवक (26 जागा), आरोग्य सेविका (10 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (11 जागा), आरोग्य पर्यवेक्षक (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (6 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (8 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (3 जागा), विस्तार अधिकारी-सां (2 जागा), परिचर (38 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 24 ऑगस्ट 2014 आहे. अधिक माहिती http://zplatur.applygov.com व www.zplatur.gov.in व www.latur.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये तंत्रज्ञाच्या 308 जागा
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या विविध औष्णिक विद्युत केंद्रात तंत्रज्ञ – प्रगत कुशल व सामान्य (308 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2014 आहे.यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahagenco.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात 32 जागा
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी (9 जागा), स्टाफ नर्स (23 जागा) ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 23 ऑगस्ट 2014 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 20 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

अलिबाग येथील रुग्णालयात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत 16 जागा
अलिबाग येथील रुग्णालयात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत शल्य चिकित्सक (1 जागा), नेफ्रॉलॉजिस्ट (1 जागा), भिषक (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (6 जागा), पाठ्यनिर्देशक (3 जागा), अधिपरिचारिका (2 जागा), ऑडिओलॉजिस्ट (1 जागा), दंतचिकित्सक (1 जागा) ही पदे करार भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 25 ऑगस्ट 2014 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

सिडकोमध्ये 25 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) मध्ये मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ (1 जागा), वरिष्ठ विकास अधिकारी – सामान्य (1 जागा), सहाय्यक नियोजनकार (1 जागा), उपनियोजनकार (17 जागा), सहाय्यक परिवहन अभियंता (5 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 पर्यंत आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cidco.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये 17 जागा
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये नियोजक (2 जागा), उप नियोजक (8 जागा), भूमापक (4 जागा), सर्वेक्षक (3 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत करावे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये 4 जागा
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये (महाजनको) कार्यकारी संचालक –तांत्रिक (1 जागा), कार्यकारी संचालक- सीपी अँड सी (1 जागा), कार्यकारी संचालक – एफ अँड सी (1 जागा), मुख्य महाव्यवस्थापक –सुरक्षा (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahagenco.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात 10 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्षात स्वीय सहाय्यक तथा लघुलेखक (2 जागा), ज्ञान व्यवस्थापन सहाय्यक (१ जागा), माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक (1 जागा), सहाय्यक/लिपिक टंकलेखक (4 जागा), शिपाई (2 जागा) ही पदे करार तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 28 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती www.jobs.msrlm.org व https://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पंचायत सशक्तीकरण अभियानात जिल्हास्तरावर 55 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानात जिल्हास्तरावर पंचायत अभियंता (41 जागा), गट अभियंता (11 जागा), लेखापाल (1 जागा), लिपिक (1 जागा), कार्यालयीन सहायक (1 जागा), परिचर (1 जागा) ही पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 ऑगस्ट 2014 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/zp2014 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद परिमंडळात 149 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (28 जागा), प्रयोगशाळा सहायक (1 जागा), वरिष्ठ लिपिक (41 जागा), कनिष्ठ लिपिक (55 जागा), संगणक (2 जागा), सहायक भांडारपाल (5 जागा), शिपाई (11 जागा), चौकीदार (6 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwdaurangabadcircle.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

उस्मानाबाद, बीड व लातूरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिपाईच्या 21 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता (उस्मानाबाद, बीड व लातूर) यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये शिपाई/चौकीदार हे पद भरण्यात येणार असून उस्मानाबादमध्ये 11 जागा, बीडमध्ये 3 जागा व लातूरमध्ये 7 जागा आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwd.erecruitment.co.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक परिमंडळात 180 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (100 जागा), मुख्य प्रयोगशाळा सहायक (2 जागा), कनिष्ठ लिपिक (47 जागा), सहायक भांडारपाल (4 जागा), अनुरेखक (1 जागा), शिपाई (15 जागा), चौकीदार (11 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwdnashikcircle.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

MPSC Vacancy Details: Total No. of Vacancies: 260 Name of the Post: Police Sub – Inspector
Age Limit: Candidates age limit should be between 19-28 years as on 01-08-2014. Age relaxation will be applicable as per the rules. Educational Qualification: Candidates must possess Degree from recognized University or equivalent qualification. Application Fee: Candidate must pay application fee of Rs.515/- for Unreserved category & Rs.315/- for Reserved category and Rs.15/- for Ex- Serviceman, in the form of SBI Challan/ Debit card/ Credit card/ Net Banking/ CSC. Selection Process: Candidates will be selected on the basis of Written Test, Physical Test and Interview. How to Apply: Eligible and interested candidates may apply online through website https://mahampsc.mahaonline.gov.in from 12-08-2014 to 27-08-2014 Important Dates: Starting Date for Applying Online: 12-08-2014 Last Date for Applying Online: 27-08-2014 Last Date for Download of SBI Challan: 27-08-2014 till 23:59 P.M. Last Date for the Payment of Fee in SBI: 28-08-2014 Date of Written Test: 21-09-2014 (Sunday)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेत 257 जा